Inför omstarten: Daniel Sannum

Intervjuserien fortsätter, men denna gång blir det lite annorlunda. Alla spelare har inte tagit turbulensen i och kring Hoyzer Boyz med ro, och efter medias hetsjakt medelst prasslande i trädkronorna utanför träningsanläggningen, väljer så vissa att avstå från intervju. Eller göra som lagets hårdföre back Daniel Sannum och sköta mediakontakterna genom ombud.

Jag, Alf Emmanuelsson, svarar på dessa frågor i egenskap av juridiskt ombud för Daniel “Sannum” Sannum, härefter benämnd Klienten. Klienten väljer att vare sig personligen eller via klubbens pressavdelning svara på några spörsmål. Detta på grund av eventuell ryktesspridning kring Klientens person, förehavanden och livsföring. Jag vill betona att denna partsinlaga är de enda uttalande Klienten kommer att göra inför omstarten av serien.

Vad tycker du om prestationerna hittills den här säsongen, både vad gäller din egen insats och lagets?
Klienten menar att det inte är Klientens sak att bedöma lagets prestationer. Om General Manager (härefter benämnd GM) anser att laget har underpresterat har GM rätt i det. Beträffande Klientens egen prestation gör Klienten följande uttalande: “Vid synpunkter på den s.k. ‘Skäggmuren’ vill jag betona att de bör lämnas MUNTLIGEN, ÖGA MOT ÖGA, till hela Skäggmuren. Jag uttalar mig om min prestation enbart tillsammans med övriga Skäggmuren”

Vad har du för målsättning inför fortsättningen av 2007?
Klienten väljer att inte uttala sig om framtiden. I egenskap av juridiskt ombud vill jag påpeka att det för närvarande INTE föreligger någon grund för de rykten som cirkulerar gällande Klientens framtid på och utanför plan. Klienten har under samtal betonat att han lever ett ostrukturerat och planlöst liv. Klienten dementerar vidare alla eventuella rykten om “mysiga hemmakvällar” och “b-vitaminbrist”.

Hur skulle du beskriva dig själv som fotbollspelare?
Klienten uppger att han spelar back. Som juridiskt ombud påpekar jag att det INTE LIGGER I FÖRSVARSSPELARENS PRIMÄRA INSTRUKTION ATT PRODUCERA MÅL.

Vad gör du vid sidan av fotbollskarriären?
KLIENTEN PÅPEKAR ATT han absolut inte ägnar sig åt s.k. ROLLSPEL, MIMARE OCH GYCKLARE. Klienten menar att umgänget på Hoyzers träningsanläggning ÄR DET ROLIGASTE SOM FINNS. Vidare avböjer Klienten kommentarer kring detta spörsmål. Ehuru ett “sidan av fotbollskarriären” kan diskuteras för en spelare i Hoyzer, vill jag i egenskap av juridiskt ombud betona att den lilla “fritid” Klienten har upptas av ryktesdementi och rådgivande samtal med undertecknad.

Vad är mest minnesvärt från säsong såhär långt?
Klienten har under informella samtal sympatiserat med supportrarnas stöd.

Hur har du behållit formen under sommaruppehållet?
Klienten har valt att utföra uppbyggande träning individanpassat. Vidare vill Klienten en gång för alla DEMENTERA RYKTEN OM INBLANDNING I DEN S K ”SPELARSKANDALEN”.

Något som måste bli bättre fortsättningsvis?
Klienten har valt att tillkännage följande uttalande: “GM vet vad som kan bli bättre. Jag har fullt förtroende för GM. Jag dementerar å det starkaste att jag skall ha ifrågasatt GM:s auktoritet, slängt tröja nummer 11 på gruset framför GM och uppmanat GM gå till Erasure. Att jag vid tillfällen inte varit närvarande på träningsanläggningen beror INTE på att JAG BLIVIT AVSTÄNGD från träningarna. Min frånvaro på träningsanläggningen beror på för mycket blod i alkoholomloppet.”

Hur slutar derbyt mot ärkerivalen Erasure?
På grund av pågående utredning om mutbrott i samband med föregående derbymatch har Klienten belagts med yppandeförbud för frågor rörande spel, dobbel och trav.

Namn: Klienten
Nummer: Förut 11, nu 14
Position: Back (vanligtvis vänster)
Ålder: 26 år
Längd: 188 cm
Matchvikt: 85 kg
Säsonger i HB: Detta blir 3:e