Hoyzer i stort samarbete för att rädda Gamen

Att den svarta gamen är Hoyzer Boyz symbol är numer allmänt känt. Men i naturen lever dessa praktfulla asätare en hård tillvaro och hotas av utrotning på många platser i världen. Hoyzer har därför sedan en längre tid samlat pengar för bevarandet av utrotningshotade gamarter och nu har man också inlett ett samarbete med BVCF – Black Vulture Conservation Foundation.

Gamens lag Hoyzer Boyz ömmar inte enbart för grus, maltdryck, ansiktsbehåring och stökig rock. Man har också en mjukare och mer samhällsengagerad sida baserad på humanism och miljömedvetenhet. Därför har man också startat en insamling som nu lett till ett långsiktigt samarbete med en stiftelse vars mål är att skydda förebilden till klubbens emblem – den svarta gamen.

Black Vulture Conservation Foundation jobbar med att bevara i första hand den svarta gamen (Aegypius monachus – normalt kallad grågam på svenska) men också andra rovfåglar som lever i de europeiska länderna kring medelhavet. Stiftelsen jobbar med projekt för att skydda fåglarnas naturliga habitat, sprida kunskap kring ekologi och miljöfrågor, motverka illegal spridning av miljögifter, samt att föda upp gamar i en skyddad miljö för att sedan placera ut och ge dom frihet i gamvänliga miljöer för att etablera och utöka stammen.

Grågamen är Europas största rovfågel med en vingspann
på över 3 meter

I flera länder har man också projekt för att återinföra den nu utrotade grågamen. Hoyzers långsiktiga ambition är att om möjligt introducera dessa praktfulla fåglar också i en svensk miljö. Pengarna från den insamling Hoyzer bedriver kommer i första hand leda till att klubben blir foderfadder till en gamunge under uppfödning (en ung gam äter ungefär ett får i månaden). På sikt hoppas man också med hjälp av sponsorer och mer omfattande insamlingar kunna döpa och adoptera en gam, som under BVCFs överinseende kommer bli klubbens officiella maskot.

Hoyzer Boyz insamling genom maltdryckförsäljning

Om du är intresserad av att bidra till Hoyzer Boyz samarbete finns det flera sätt att göra detta. I samband med Hoyzerevenemang som matcher och fester finns det bössor utplacerade. Det går också bra att göra insättningar på Hoyzers konto (Handelsbanken 6127 625106032). Märk betalningen ”BVCF”. Dessutom kan du stötta gamarna genom att bli full – 50 öre från varje köpt Hoyzerbier går direkt till gaminsamlingen. Naturligtvis kan också donationer ske direkt till BVCF via deras hemsida.

Läs mer om BVCF