Utsikt från en grästuva – en materialares betraktelser del 3

Ikväll fortsätter Gruscupen för Svarta Gamens lag Hoyzer Boyz med storstilat möte med asätarkollegorna i Håkans Hyenor. Men i skuggan av korpfotbollens glamour och blingbling verkar människor som Hoyzers materialare Bubblan. Återigen beger sig Bubblan ut på filosofins irrvägar och förtydligar Nietzsches dogm om att människans innersta drivkraft är viljan till malt.

Livet lunkar på, segermaskinen Hoyzer Boyz rullar för fullt, solen gassar på blommor och bin och jag, jag har fortfarande liggsår efter fjorton dagar på torken. Utan att behöva gå in på detaljer kan jag meddela herrskapet om att undertecknad har haft en svår vår, minst sagt, där olyckor och missöden gått om varandra.

Kulmen blev en vända på Kronobergshäktet – ”Förargelseväckande beteende genom offentlig urinering samt våldsamt motstånd mot tjänsteman” löd domen. Böter, tillnyktring och en natt i kurran. Då och där bestämde sig gamle Bubblan för att återigen söka vila på en statlig inrättning då min gikt bara blivit värre och mitt högeröga svullnat upp till oigenkännlighet. Nåväl, det är nu Hoyzer Boyz vi ska tala om.

Men först: I vanlig ordning har filosoferna överlag en tendens att blanda ihop begreppen. I förra krönikan var det Hegel som fick maka på sitt tolkningsföreträde gentemot undertecknad. Idag är det Friedrich Nietzsche som ska benas ut och rättas till för att sedan föras samman med Hoyzer Boyz och deras verksamhet. I detta fall är det inte Nietzsche själv som felat. Men vi tar det från början.

Grundläggande för människan, deras innersta drivkraft är, menar Nietzsche, viljan till makt. Denna vilja bör bejakas därför att egentlig utveckling annars inte är möjlig. Här måste Nietzsche förtydligas. Någonstans har det blivit fel. Om det är orginalöversättningen från tyskan som är undermåligt utförd eller om tanken helt enkelt har tolkats illvilligt av idéhistoriker tillhörande nykterhetsrörelsen låter jag vara osagt. Men faktum är att då man läser Nietzsches originalmanuskript inser man snart att ordet makt i senare upplagor av verket fått övertaga originalets ljuvt doftande ord malt. Människans innersta drivkraft är inte alls viljan till makt, utan till malt.

Människans innersta drivkraft är viljan till malt. Detta understöds även av Nietzsches dagböcker där det uttryckligen står att ”malten har ett finger med i varje spel och detta spel vill jag spela”. Även marginalanteckningar som Nietzsche gjort i Goethes samlade verk uppvisar att han var väldigt glad i malten, eller ”die freude” som han själv benämnde drycken .

Hoyzer Boyz visar en god vilja till malt innan match

Uppspelta små anteckningar så som ”Idag förvissade jag mig om att moralen måste uppfinnas på nytt, jag beslöt mig för att promenera till värdshuset ”Grisen & Lädret” för att där förlusta mig i malten, fullkomligt bada i humle och beska. Gud ska efter denna kväll vara ett minne blott, samvetskval är oanständiga. Malten reser sitt huvud när religionen släpper sitt grepp”. En annan minnesvärd anteckning är, funnen på en tändsticksask daterad till 1897 precis när syfilisen red honom som värst: ”Människan är ett rep spänt mellan malten och torken – ett rep över en avgrund”.

Hoyzer Boyz är den enda föreningen i Sverige, mig veterligen, som har tagit fasta på Nietzsches rusfilosofi. Hoyzer Boyz har utöver viljan till malt även en grundläggande vilja till grus, plankstekar, skrubbsår, havererade kärlekshistorier, domarskandaler och givetvis, korpfotboll. Jag kan bara bocka och buga att jag har fått möjlighet att på nära håll följa dessa grabbar under deras strapatser i livets labyrintiska korridorer och rum. Hur många gånger har jag inte, lyckligt tårögd, stått bredvid valfri spelare då denne beställt fyra veckans öl och tre Jäger tre minuter innan stängningsdags? Naturligtvis till sig själv. Naturligtvis rann också allt ned med god marginal innan vakterna kom och sopade undan oss.

Håkans Hyenor – Hoyzer Boyz
Tisdag 3/6 kl 19.30
Sofiaskolans Bollplan, Bondegatan/Ploggatan (Södermalm)