Nytt stämningshot mot Hoyzer

Den Svarta Gamen är återigen hotad. Hoyzers klubbmärke anklagas på nytt för att vara ett plagiat i strid med tysk lag, då gamsymbolen äger vissa likheter med förbundsrepublikens örn. Men klubben är säker på sin sak och vägrar ge vika för hoten.

Det var i samband med uppdateringen av Hoyzers webbshop som tyskägda underleverantören Spreadshirt kände sig manade att varna klubben för att deras gambeprydda emblem sannolikt utgör ett brott mot den tyska förbundsrepublikens lagstiftning. Hot om vite på 1000 Euro och uppåt har nämnts, liksom fängelse ifall staten skulle lägga lagens långa näsa i blöt. Hoyzer har tidigare debatterat ämnet om huruvida parafrasen på förbundsrepublikens örn skulle utgöra ett upphovsrättsbrott. Även denna gång vidhåller klubbledningen det absurda i anklagelserna och vägrar vika sig en tum för hoten:

– Det hela är befängt. De har givit oss ett ultimatum att presentera ett medgivande från de som uppges vara upphovsmannen, dvs tyska staten. Men vi menar att gamen skiljer sig såpass mycket att upphovsrätten till klubbmärket tillhör formgivaren Mappe Persson och klubben Hoyzer, varför det vi i så fall borde tillhandahålla är ett medgivande just från honom. Dessutom har klubbsymbolen i fråga långt tidigare godkänts av Spreadshirt och den uppdatering som nu skedde var bara en mindre typografisk ändring.

Jämförelse mellan Svarta Gamen och tyska förbundsvapnet

Klubben står samlad bakom beslutet att hålla fast vid sin version och kommer sannolikt att fortsätta dialogen med den tyska underleverantören. Detta för att visa på det långsökta i deras rädsla för att produkter prydda med den Svarta Gamen ska bryta mot upphovsrätten.

– För att sätta detta fall i proportion kring hur ängsliga och eventuellt rentav okunniga Spreadshirt tycks vara, kan nämnas att vi stoppades av upphovsrättsliga skäl då vi ville lägga upp en enkel stjärna som ett motiv till souvenirer. Det är bara löjligt att tro att en allmän, standardiserad symbol som stjärnan ska innefattas av upphovsrätten, lika lite som en geometrisk form, ett hjärta eller ett frågetecken, understryker klubbens talesman.

Även om det är högst osannolikt att en eventuell rättsprocess skulle fälla Hoyzer finns det vissa oklarheter kring hur svensk upphovsrättslig lagstiftning skiljer sig från den i EU och Tyskland. Målsäganden i en konflikt skulle dessutom vara just tyska förbundsrepubliken, och än så länge har man inte fått några konkreta hot direkt från dem. Räkna med att sista ordet inte är sagt i kampen om Hoyzers klubbemblem – den Svarta Gamen.