Brandattentat mot Hoyzers träningsanläggning

För andra gången det här året har Hoyzers sk klubbhus stuckits i brand. Fotbollsklubbens representanter är både bedrövade och förfasade.

Under torsdagen, blott timmar innan Hoyzers träning var det dags igen. Omklädningsrummet vid Långholmens grusplan stod åter i högan lågor. Brandkåren var dock snabbt på plats, men det redan sen senvinterns brand skadade omklädningsrummet skadades ytterligare då brandmännen tvangs bryta upp golvet för att kunna genomföra ett säkert släckningsarbete. Polis var också på plats och pratade med vittnen, men är förtegna om händelsen. En källa i Hoyzers klubbledning, som önskar vara anonym, förfasas över det inträffade.

– Man blir ju både arg och besviken. När det brann i vintras trodde vi nog att det var en engångsföreteelse, kanske att någon hemlös stackare som förskansat sig där tappat kontrollen över en värmande eld. Men en ny brand strax före klubbens träning och så nära inpå omstarten av serien reser ju säkert en del misstankar kring fallet. Jag vill inte kommentera eventuella hotbilder mot Hoyzer Boyz eller Hoyzer Girlz, ej heller spekulera kring huruvida det rör sig om ett busstreck, ett pyromandåd eller rentav mordbrand. Jag är bara lättad över att ingen i klubben kom till skada.

Hoyzer hade inför säsongen ambitioner att själva bekosta en renovering av omklädningsrummet, som man också delar med andra korplag samt olika knattelag i regionen. Men den tidigare branden satte P för planerna och nu är frågan vad som händer med byggnaden.

– Kommunen har inte lyft ett finger i frågan och låter hela idrottsplatsen sakta men säkert förfalla. Det har tidigare pratats om att lägga plastgräs, vilket ett grusälskande lag som Hoyzer naturligtvis motsätter sig. En omgrusning av planen, bättre stängsel bakom målen, samt stöd för att en återbyggnad av omklädningsrummet är åtgärder vi skulle föredra.