IK Stym skriver nästan en hel artikel i veckan – utan ersättning

Nyligen rasade IK Stym mot både Korpen-organisationen och svenskafans.com. Laget som självutnämnt kallar sig ”korpens ansikte utåt” saknade både erkännande och ersättning för sin kommunikativa insats de senaste åren. Hoyzernytts Webredaktör uttalar nu sitt stöd för lagets kommunikativa insats.

IK Stym har sedan 2008 regelbundet publicerat artiklar om det egna lagets turer i korpfotbollens högre divisioner. Trots detta lyser Korpen-förbundets tacksamhet med sin frånvaro. Nyligen gick man ut och markerade sitt missnöje.

I en av artiklarna där ämnet uppmärksammats skriver man:
”Vi kallar oss “Korpens ansikte utåt” för att vi just är det. Vi ser ingen konkurrens på det området och då är vi ändå ödmjuka när vi säger det”

I en annan artikel går att läsa:
”IK Stym har i många år legat i framkant när det gäller exponering av Korpenfotbollen i Stockholm. Mängder av artiklar har skickats ut och dessa har lästs av tusentals fotbollsintresserade människor. Korpenfotbollen i Stockholm har fått sitt efterlängtade ”asikte utåt” men IK Stym får alldeles för lite tillbaka.”

Det framgår med all önskvärd tydlighet att här är ett lag vars kommunikativa och välgörande insats för Stockholms korpfotboll helt förbisetts.

Hoyzernytt har dubbelkollat siffrorna och funnit att IK Stym sedan 2008 publicerat inte mindre än 226 artiklar på svenskafans.com. För att försöka sätta siffrorna i perspektiv kan man jämföra det med att i flera år publicera nästan en hel artikel i veckan.

Hoyzernytts Webredaktör kommenterade under tisdagskvällen utspelet:
– Det är verkligen en imponerande dokumenterande insats de gjort. Jag är ju inte insatt i IK Styms kommunikationsavdelning, men jag får anta att det ligger en betydande journalistisk organisation bakom den typen av frekvens på artiklarna.
Som webbredaktör för Hoyzernytt har jag bara göra så gott jag kan och inspirera min organisation att följa den höga standard för bevakning av korpfotboll som IK Stym satt.

– Jag tycker det gör rätt som kräver både ett erkännande och ersättning för sin insats. Det de gör – det har jag svårt att se någon annan göra.