Målvakten trappar upp sponsor-schismen

Hoyzer-målvakten Johan Javelius har återigen uttryckt missnöje med handsksponsorn Reusch, och frågan är om relationen mellan målvakten och sponsorn kan räddas.

Det var under lagets ordinarie lördags-träning som hoyzermålvakten åter igen ska ha uttryck frustration över de handskar han försetts med av handsksponsorn Reusch. Enligt flera källor var det samma fras som senast:

– Jävla skithandskar!

I förra veckan använde Javelius sitt Instagram-konto för att dela med sig av en bild på sina handskar. Av bedömmare har det tolkats som ytterligare en pik gentemot sponsorn.

Handskarna ser mycket slitna ut och frågan är om inte Hoyzer-målvakten ska kunna förvänta sig mer från en handsk-sponsor varför frågan har väckt stort intresse i PR-världen.
PR-konsulten Paul Ronge håller förvisso med om att handskarna ser slitna ut, men menar att kritiken kanske inte borde framföras i offentliga forum.

– Det är mycket ovanligt för en offentlig person att uttrycka denna typ av kritik gentemot den produkt personen ska företräda. Jag kan inte åminna mig ett tillfälle där den här typen av offentlig dispyt mynnat ut i något annat än avbrutna relationer mellan sponsorer och sponsrade, säger Paul Ronge till Hoyzernytt.

Hoyzernytt har utan framgång sökt både Reusch och Johan Javelius för att få en kommentar.