Hoyzer hyllar och sörjer Skrubbsår

Grusdöden har nått Åland och med detta ser Hoyzers kamratförening Strandnäs Stål sig tvingade att lägga ner den hyllade grusturneringen Skrubbsår. Svarta Gamens lag har sedan länge varit ett återkommande internationellt inslag på turneringen och sörjer nedläggningen med en liknande intensitet som resignationen över den pågående plastepidemin i Stockholm.

Den åländska grusturneringen Skrubbsår läggs ner. Strandnäs skolas vackert röda grus ska få en sliten svensk plastmatta. Som ett farväl visas idag ultrakortfilmen ”Skrubbsår – Nu för alltid” på Bio Savoy i Mariehamn inför en månghövdad korpfotbollspublik.

Hoyzer Boyz lagledare Carlis Fridlund skickade naturligtvis en hälsning:
Vi vill ännu en gång tacka för all glädje ni skänkt Hoyzer och alla andra lag med den, så vitt jag vet, främsta renodlade grusturneringen på norra halvklotet! När Skrubbsår nu läggs ner lämnar den oss med mängder av minnen. Vi är många som gått från att vara män till unga gubbar under de år Strandnäs Stål visat oss gästfriheten att gång på gång bjuda in Svarta Gamens lag, trots stundtals tveksamt beteende från vår sida. Och framför allt trots våra sportsliga tillkortakommanden!

Det är med sorg i hjärtat vi tar avsked till skrubbsår och konstaterar att plastepidemin och grusdöden slutligen nått Åland. Vi vet hur det känns – i detta nu förstörs vårt hemmagrus på Långholmen, vilket innebär att det inte längre finns några fullstora grusplaner med belysning innanför Stockholms tullar. Vi hoppas ändå att Strandnäs Stål vill komma till den femte upplagan av Hoyzer Cup denna sommar. Vi kan inte lova solsken, men vi kan lova grus, öl och någorlunda god stämning!

Skål Kamrater!
/Carlis & Hoyzer – Svarta Gamens lag

Hoyzer Boyz med Klas Jonsson i Skrubbsår. Foto: Jonas Edsvik, nyan.ax

Som bekant har Hoyzer inför säsongen tvingats bort ifrån sin hemmaplan på Långholmen. Staden lägger stora resurser på att lägga plast på gruset och gentrifiera ytterligare en av stadens mest populära fotbollsplaner. Idrottsförvaltningen tycks sedan länge ha glömt sitt uppdrag att tillhandahålla möjlighet till spontanidrott och att även verka för grusrötternas behov.

I ett Stockholm med alldeles för få fotbollsplaner är plastgräsplanerna alltid överbokade av föreningarna som utöver ekonomiska muskler har förtur till planbokningen. De återstående grusplanerna är genomgående misskötta och för att få belysning krävs planbokningar som oavsett planens skick är ytterst kostsamma. Idrottsförvaltningen agerar med skygglappar enligt den rådande filosofin är att ”om ingen bokat och betalat för planen så används den inte!”

Vi som tränat i över tio år på de relativt centrala grusplanerna vet att det är så långt ifrån sanningen man kan komma! Och stänger man av belysningen är det svårt att använda planerna spontant utanför arbetstid. Att lägga plast på grus förvärrar bara situationen för korplagen och andra som vill idka fotboll på de fotbollsplaner vi äger och finansierar tillsammans!

Kampen för gruset och fotbollen fortsätter, med idag sänder vi våra kondoleanser till Strandnäs Stål och hela Åland!
Här kan ni läsa mer om och se filmen