Hoyzers lagledare söker segerreceptet i Katalonien

Har åldern tagit ut sin rätt? Är det här första steget mot att ta över makten i Hoyzer totalt eller vad får egentligen lagledare Carlis Fridlund att lämna Sveriges mjälla grusplaner precis när tjälen gått ur marken för tika-takans Mekka Katalonien? Redaktionen rätar ut frågetecknen via länk till Spanien.

Hej Carlis. Ryktet gör gällande att du ska stärka den Hoyzerska ryggraden genom att utbilda dig i Spanien. Berätta! Vad är det du ska göra?
Eftersom min säsong även fortsatt kommer att präglas av rehabträning efter korsbandsoperation har jag bestämt mig för att lägga lite extra krut på lagledarrollen. Jag kanske inte har så många år kvar som aktiv fotbollsspelare och måste börja fundera på något att falla tillbaka på. Tio år som lagledare i Hoyzer utan formell ledarskapsutbildning fick vara nog. När Korpen Stockholm erbjöd mig att utbilda mig i Katalonien såg jag en utmärkt möjlighet att förena nytta med nöje.

Har du alltid sett dig själv som en ledare?
Nej. Jag gillar inte auktoritära strukturer. Mitt stora engagemang för klubben och min vision att göra Hoyzer till mer än ett vanligt korplag har satt mig på den position jag har nu. Korpenkansliet kallar det lagledare och då är det väl det jag är.

Tycker du det har saknats någon form av ledarskap i Hoyzer genom åren?
Vi är en klubb som alltid har drivits av engagemang. Organisationen har varit förhållandevis platt sedan start och visst har det ibland saknats strukturer för att lösa saker som en grupp och ett lag. Jag tycker dock att vi ständigt förbättrar oss både på och utanför planen. Transparents och delaktighet har blivit mycket bättre sedan klubbens första år. Det är dock svårt att komma bort ifrån att de som engagerar sig mest också är de som får mest att säga till om. Så ser det nog ut i alla ideella föreningar.

Hur planerar du att använda dina nyfunna kunskaper efter kursen?
Jag hoppas framförallt att vi alla ska kunna vara tydligare i våra roller. Det är svårt att göra saker för att du måste när allt egentligen är frivilligt. Jag hoppas kunna bli tydligare i min ledarroll och kunna motivera varför vissa saker måste ske på ett speciellt sätt. Alla kan inte alltid vara nöjda med besluten men det är viktigt att alla ändå känner sig delaktiga i de beslut som tas. Jag hoppas också kunna motivera fler att inta ledarposter samt få de som innehar dessa att bättre förstå vad som förväntas av dem. Här ligger fokus framförallt på kommunikationen inom klubben.

Har du själv någon ledare du ser upp till?
Nej. De flesta människor som får för mycket makt blir rätt dumma i huvudet. Jag tror att man måste hålla sig på ”rätt sida av strecket” för att vara en bra ledare. Jag hoppas bli så pass medveten i mitt ledarskap att jag inte riskerar att tappa fotfästet. Jag tror dessutom att jag är på tok för mycket drömmande visionär för att bli en despot.

Har du någon tränarförebild inom fotbollen då?
Nej. Jag är ganska ointresserad av penningdopad internationell klubbfotboll och därmed inte heller så insatt i de olika tränarnas filosofi och skicklighet.

Vad tror du om Hoyzers chanser i år?
Jag tror att Hoyzer Boyz har alla förutsättningar att utmana kring det övre strecket om vi kan bli jämnare och tryggare i vårt spel.  Coach har dock mycket att jobba med för att det ska bli så, men potentialen finns där. Kan alla bra dra åt samma håll kommer vi vinna och förlora som ett lag. Det är det viktigaste.
Jag tror Hoyzer Girlz gör en stabil säsong på övre halvan. De verkar återigen gjort en stark Silly Season.

Till sist – Sangria eller cerveza?
Alltid cerveza!

Tack Carlis och lycka till!