General Managern

Vad kanske inte alla vet är att det under den ofta kaotiskt virriga hoyzerska ytan råder total kontroll och intensiv hjärnverksamhet. Det är i denna underbyggnad General Managern figurerar. Han tillträdde 2007 med ambitionen att göra ett storlag av det sjaviga Hoyzergänget, något som genast bar frukt. General Managern verkar i det fördolda och få har ens sett honom. Onda tungor har gjort gällande att han inte existerar, eller bara skulle vara en ”front” för gamla radarparet Wiederholm/Fridlund. Hur som haver har General Managern tagit ett eller flera steg tillbaks efter att fullföljt sin ambition och gjort Hoyzer till Korpens största klubb. Men han finns där i skuggorna, lurandes likt en gam på en vilsen själ i öknen…