Grus für alle

Korpens dagar som en institution som värnar gruset är sedan länge över, men i Korpen Stockholms tidskrift Magasinet Grus(!) framträdde Hoyzer som grusets sista försvarare. Gruset jämnar ut nivån, är budskapet, något som många klassiska korplag som tvingats över till plastgräs kan skriva under på. Och brännskador är inte lika sexigt som skrubbsår! Läs webbversionen av artikeln i Grus här.