SGSK Hoyzer

I flera års tid har det varit mycket snack men lite verkstad kring att fotbollsklubben Hoyzer ska omvandlas till en ideell förening. Inför säsongen 2017 togs det definitiva beslutet att så skulle ske och det som först verkade vara enkel formalia visade sig i slutänden vara en tremånaders expedition i byråkratins djupaste vildmarker. Men till slut var projektet i hamn och SGSK Hoyzer blev efter många om och men införda i idrottsförvaltningens kundregister! Vad står SGSK för? Svarta Gamens Sportklubb, såklart!