Misstänkt DDoS-attack mot Hoyzerforum

Hoyzerforum gick under gårdagen ner och har inte varit möjligt att komma åt för besökare sedan dess. Forumet gick troligen ner på grund av överbelastning, men de exakta anledningarna är ännu inte kända.

– Det rör det sig med stor sannolikhet om en stor tillströmning av gratulerande fans efter serieguldet, säger Hoyzers klubbdirektör Andreas Backlund, men utesluter dock inte möjligheten att det kan röra sig om en så kallad  DDoS-attack, där många användare kopplar upp sig mot en sida samtidigt i syfte att stänga ner den.

Hoyzer forum utgör vanligtvis navet i lagets både interna och externa kommunikation. Här diskuteras allt från taktik, träning och ekonomi till laghistoria och annan trivia. Det digitala forumet har därför länge har varit en självklar samlingsplats för både lagmedlemmar och fans på internet.

– Det är riktigt att vi aktivt jobbat med att ha ett öppet och virilt förhållningssätt till kommunikation. Det sociala medium som Hoyzerforum erbjuder är oerhört viktigt för oss och vi jobbar aktivt med att vara tillgängliga – både lagmedlemmar emellan och gentemot fans, säger klubbdirektör Andreas Backlund.

Sedan forumet gick ner har man jobbat hårt med att få det upp i drift igen, men också med att ta reda på vad det faktiskt var som hände.
– Vi jobbar med många olika hypoteser just nu och jag kan säga att vi har varit i kontakt med Polisen, säger Andreas Backlund.

I ljuset av att flera andra stora svenska institutioners fått sina hemsidor stängda genom så kallade DDoS-attacker väcks frågan om det kan röra sig om samma typ av attack mot Hoyzer Forum. Men om det kan röra sida om rivaliserande lag som ligger bakom forumets bortkoppling från nätet vill Andreas Backlund inte spekulera i.

– Av förklarliga själ vill vi inte spekulera innan vi har fått helt klart för oss vad det är som faktiskt hänt, men det är riktigt att en DDoS-attack är en av de möjliga förklaringsmodeller vi jobbat med.
Polisen vill heller inte spekulera i fallet, men bekräftar att man fått in en anmälan.

Hoyzerforum var åter i drift på fredagförmiddagen (reds anm)