Öl

Många vill låta påskina att idrott och alkohol inte hör ihop, måhända en trött sanning med rötter i nykterhetsrörelsens storhetstid kring slutet av 1800-talet. Hoyzer bestrider naturligtvis detta och lyfter hellre fram såväl maltdryckens närande egenskaper, ypperligt lämpad för trötta fotbollsspelare, som dess oöverträffliga kvaliteter som socialt glidmedel. Ty för Hoyzer är det lika viktigt att träna på (det sociala) spelet utan boll, samtidigt som klubbens identitet knappast skulle vara vad den är idag utan alla galna planer, taktiska rävspel och teambuildingaktiviteter som klubbgemenskapen kommit upp med i den gyllene brygdens närhet. Öl är kort och gott Hoyzers officiella sportdryck!