”Tills motsatsen bevisats får vi anses vara oskyldiga”

Många läsare hör av sig med frågor om Hoyzers inblandning i den stora penningtvättshärva som just nu skakar bankvärlden och inte minst den bank där klubben har sina pengar placerade – Swedbank. För ta oron på allvar och reda ut ett och annat ställde vi Hoyzers styrelse mot väggen.

I eftersvallet av SVTs Uppdrag gransknings uppgifter om att Swedbank kan ha varit inblandade i penningtvätt av inte mindre än 40 miljarder kronor åren 2007-2015. Swedbanks VD Birgitte Bonnesen har blånekat att banken ska ha något med detta eller anklagelser om andra oegentligheter att göra. Vi lät frågan gå vidare till Hoyzers styrelsen som har klubbkassan och hela sitt rörelsekapital bundet i Swedbank. SGSK Hoyzers ordförande John Hardy Hollingworth erkänner att det kan se illa ut, men förnekar någon direkt inblandning i finanshärvan:

– Svarta gamen har visserligen en lång historia av både mutbrott och tvivelaktiga affärer, men jag vill påpeka att det var långt innan min tid. Jag vet att det var en lång period när pengarna inte kunde redovisas för vart de befann sig då vår tidigare kassör Jonny Wiederholm skötte det där. Jag vill dock noga understryka att han skötte jobbet galant och ingen ska peka några fingrar mot en legendar inom klubben. Men vart han hade skattkistan på den tiden? Ingen aning…

Så du menar att Svarta Gamens Sportklubb Hoyzer med andra ord inte är inblandade i penningtvätt eller andra finansiella oegentligheter?
– Finansiella oegentligheter? Vad innebär det egentligen? Det är ett så luddigt begrepp att jag inte ens tänker försöka definiera det…

Finns det ändå inte en risk att Hoyzer dras in i skandalen, utsätts för granskning av Finansinspektionen eller på andra sätt påverkas?
– Det finns alltid en risk att vi dras in i någon härva. Och skulle någon börja rota bland kvitton från svunna tider så kan jag ju bara beklaga och meddela att de flesta misstänks försvunnit i en av okänd part anlagd brand i vår gamla klubblokal på Långholmen. Men även om vi inte kan bevisa något så är det olyckligt. Tills motsatsen bevisats får vi anses vara oskyldiga.

Är klubbens pengar verkligen säkra hos Swedbank?
– Hoyzers pengar är aldrig helt säkra, vi har blivit drabbade av rena stölder och säkert en del förskingring genom tiderna. Men vi jobbar kontinuerligt för att undvika liknande saker igen. Men en ansträngd ekonomi är långt borta nu, det ser bra ut. Även om Förfallna skulder har fått skrivas av helt då geldenärer har gått under jord och liknande. Men vi har en företagsanda utan dess like och har ju vår guldäggsläggande gås genom lukrativa affärer med Systembolaget. Så även om något händer kommer vi snabbt på banan igen

Finns det några planer på att investera klubbens kapital på annat vis eller hos en annan bank?
– Här måste jag tyvärr sätta stopp för intervjun. Övriga frågor om ekonomin och detaljer däromkring får jag hänvisa till SGSK Hoyzers kassör och ekonomiska talesperson Tara Svensson.

Vi har förgäves sökt Tara Svensson för en kommentar.